0 Kč

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.fi-to.cz. Podmínky upravují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel (fyzická osoba), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel (právnická osoba), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem.

Vymezení pojmů

Dodavatel/prodávající – Bc. Martina Skládalová, sídlem A. Slavíčka 3936/3, 796 04 Prostějov, identifikační číslo: 01409212 neboli osoba, která dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel – je osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je uzavřena momentem potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím.

Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky.

Každý zákazník, který chce objednat zboží prostřednictvím našeho elektronického obchodu, je povinen uvést pravdivé a úplné údaje. V případě, že tak neučiní může být odeslání zboží odmítnuto.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.fi-to.cz jsou závazné.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím ve formuláři objednávky.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího momentem převzetí zboží a zaplacení kupní ceny.

Vyplněním závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.fi-to.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zneužitím a nejsou poskytovány třetím osobám.

Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.

Doprava zboží

Pokud je zboží skladem, je expedováno do 2 týdnů. V případě, že není skladem, budeme Vás informovat (telefonicky, SMS, případně e-mailem) o možném termínu dodání.

 Zboží zasíláme Českou poštou doporučeně nebo na dobírku. Cena poštovného a balného se vypočítává z přepravní velikosti, hmotnosti a ceny objednaného zboží. Cena za službu je zobrazena při dokončování Vaší konkrétní objednávky po výběru požadovaného způsobu doručení a platby.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě dodavateli. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Spotřebitel je povinen uhradit veškeré expediční náklady (poštovné).

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

Svoje rozhodnutí k odstoupení od smlouvy deklarujte telefonicky a své požadavky konkretizujte písemně v emailu či v zásilce u zboží, které budete vracet.

Zboží musí být v původním nepoškozeném obalu.

Musí být nepoškozené a kompletní.

S originálním dokladem o koupi, popřípadě číslem objednávky.

V žádném případě nám zboží nezasílejte na dobírku!!! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Reklamace zboží a vrácení peněz

Záruční doba na výrobní vady je u všech produktů 24 měsíců.

 Případná reklamace musí být uplatněna u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena a to bez odkladu, ihned po zjištění závady.

V případě odstranitelné vady máte nárok na bezplatnou záruční opravu.

V případě vady neodstranitelné máte nárok na vrácení peněz nebo na výměnu zboží za bezvadné.

Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi s uvedením čísla objednávky.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Luxusní svatební doplňky

Bryndáčky pro novomanžele

Svatební bryndáčky pro novomanžele, ručně psané speciálním gelovým perem na textil. Rozměrem vhodné…

49 variant

Bryndáčky pro novomanžele
Cena:
od 330 Kč

Do košíku

boxík

TOPlist